De dåvarande Eskilstuna Unitedspelarna Emelie Lundberg och Vaila Barsley ville göra något meningsfullt av sin tid de inte spenderade på fotbollsplanen och kom då på idén att göra något för de äldre i Eskilstuna Kommun för att på så sätt inkludera stans äldre invånare i majoritetssamhället och minska upplevelsen av ensamhet bland de äldre. De kontaktade två seniorboenden i Eskilstuna: Nålmakaren & Strigeln och därefter startades verksamheten som innefattade bland annat 90+ gympa.

Resultatet av det spelardrivna initiativet på seniorboenden blev att Hjärta United bildades och därmed första sociala initiativet Care United. Syftet med Hjärta United är att göra sociala insatser och vara delaktig i olika CSR-projekt. Hjärta United har som mål att påverka, stödja lokala medborgare och stärka Eskilstunas Uniteds varumärke i att vara mer än bara en fotbollsförening. Ambitionen med organisationen är att vara med och bidra som förening i att ge tillbaka till samhället. Idag bedrivs följande verksamheter inom ramen för Hjärta United:

  • Care United
  • Girls United
  • Work United
  • Reflect United
  • #Allkidzunited