Meny
Finansiell information
Hållbarhet
Vårt samhällsengagemang
Mer om oss
Press
Ägare och Ledning

Så söker du sponsring eller anslag

Picnic i Parken

Sponsring eller anslag

Vi får många frågor om sponsring och anslag och vill därför beskriva skillnaderna nedan, så att du vet vad som passar din organisation.

Sparbanken Rekarne AB jobbar med sponsring och Sparbanksstiftelsen Rekarne jobbar med anslag.

Att ansökan om sponsring

Sponsring innebär att ett samarbetsavtal upprättas där man reglerar marknadsmässiga motprestationer från sponsormottagaren som bidrar till affärsnytta för sponsorn. Vad som anses vara en giltig motprestation för sponsring regleras av Skatteverket. Det kan vara exempelvis biljetter, affärsnätverk och exponering av skyltar på arenor/evenemang. Sparbanken Rekarne beviljar sponsring en gång om året och skriver årsavtal. För att söka sponsring från Sparbanken Rekarne krävs att:

 • Det finns en mottagarorganisation med resurser att utföra motprestationerna
 • Ni konkret kan beskriva hur ni arbetar med hållbarhet genom de globala målen (Agenda 2030)
 • Ni har ert säte och er verksamhet i Eskilstuna eller Strängnäs kommun
 • Ni har möjlighet att exponera bankens varumärke till en bred massa, till exempel på en arena med stor publik som nås av exponeringen
 • Möjlighet ges att skapa nya affärer eller gynna befintliga affärer för banken genom exempelvis affärsnätverk/sponsornätverk eller liknande
 • Er värdegrund ligger i linje med bankens och att ni har ett aktivt värdegrundsarbete
 • Ni har en ordnad ekonomi

Om ovanstående stämmer för er ansökan kan ni söka sponsring på länken nedan.

Att ansöka om anslag

Anslag innebär bidrag och kräver ingen motprestation men stiftelsen kan efter avslutad aktivitet/projekt efterfråga en kort skriftlig redovisning.

Stiftelsen beviljar anslag 10 gånger om året. För att söka anslag krävs att:

 • Ni är en förening/organisation (ej AB)
 • Ni beskriver en realistisk budget med kostnader och intäkter samt vilka fler finansiärer ni har med er
 • Ni beskriver exempelvis ett avgränsat projekt (syfte, projekttid och mål med projektet), verksamhetsstöd, deltagaravgifter till en cup
 • Ni beskriver hur er förening/organisation kan vara med och bidra till de globala målen (Agenda 2030). Kan ni till exempel minska er klimatpåverkan?
 • Ni har ert säte och er verksamhet i Eskilstuna eller Strängnäs kommun

Om ovanstående stämmer för er ansökan kan ni söka anslag på länken nedan.

Ansökan om presentreklam, värdebevis mm

Ska du anordna en tävling, lotteri eller liknande? Här kan du göra en ansökan om presentreklam och värdebevis (stora "checkar").