Vi har våra rötter i sparbanksrörelsen sedan 1827. Det som kännetecknar en lokal sparbank är det stora samhällsansvaret för bygden.

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne, vår stolta hälftenägare, gör vi nytta på de orter vi finns genom att
återinvestera delar av vår vinst lokalt.

Sedan 1996 har vi satsat ca 350 miljoner kronor på lokal utveckling, föreningsliv och kultur. Vi bygger dagens och morgondagens samhälle tillsammans med dig och företagen på orten.

Ett stort tack till alla våra kunder, utan er hade det inte varit möjligt!

En positiv kraft i samhället
Vi vill verka som en positiv kraft i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Det är både en del i vår affärsidé och en del av våra historiska grundtankar. Därför tar vi en aktiv del i samhället, både på egen hand och i samverkan med Sparbanksstiftelsen Rekarne som äger 50% av Sparbanken Rekarne.

Vårt sociala ansvarstagande är tydligt genom att banken och stiftelsen sedan 1996 tillsammans har investerat över 300 miljoner kronor på lokal utveckling. Sparbanken Rekarne återinvesterar i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred eftersom det är här vi finns och verkar och vi sponsrar lokal idrott, näringsliv, utbildning och kultur.

Banken har rätt kompetens på plats
Banken kan ta snabba beslut eftersom huvudkontoret med styrelse och ledning finns lokalt. Vi kan den lokala marknaden och vi känner våra kunder. Sparbanken Rekarne har det största antalet privat- och företagskunder av bankerna i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred.

För att kunna möta kundernas behov har Sparbanken Rekarne specialister inom placeringar och via samarbetspartners, även jurister på plats. De utgår från Eskilstuna och har schemalagd tid i både Strängnäs och Mariefred.

Bäst på tillgänglighet
Det är vår målsättning att vara den bank som har bäst tillgänglighet på orten. Telefonbanken och internetbanken har öppet dygnet runt, året om.

Läs mer om våra öppettider