Fotboll som integrationshjälpmedel
I projektet Ronjabollen fungerar fotbollen som ett integrationsverktyg, för att stärka flickor i åldrarna 8–15 år.

Sparbanken Rekarne har, tillsammans med de klubbar banken sponsrar, introducerat ett moment som berör socialt ansvarstagande. Ett led i detta är ett pågående Ronjabollen där Hjärta United, Eskilstuna Uniteds organisation för socialt arbete, använder fotbollen som ett integrationsverktyg för unga flickor.

– Eskilstuna kommun har under lång tid kämpat mot en stor socioekonomisk utsatthet i flera områden. Vi ser Hjärta United som en möjlighet att ge våra spelare bättre förutsättningar för att spela fotboll på elitnivå och samtidigt göra goda saker i samhället, säger Eskilstuna Uniteds ordförande Anna Linnakallio.

Ronjabollen
I projektet Ronjabollen fungerar fotbollen som ett integrationsverktyg, för att stärka flickor i åldrarna 8–15 år som befinner sig i just dessa svaga socioekonomiska områden. Syftet är att öka delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen.

– Under två pass i veckan samlar vi flickor för att spela fotboll, få mellis samt få tillgång till sin egen arena. Vi vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid, förklarar Anna.

Projektet finansieras bl a med hjälp av Varmt om hjärtat, bankens portal för crowdfunding av lokala projekt i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Klicka här för att komma tillbaka till föregående sida