Verksamheten hette tidigare Ronjabollen och har bedrivits sedan 2018. Vi vill möjliggöra att unga tjejer vågar ta mer plats i samhället, öka tilltron till sin förmåga och fatta sina egna beslut genom livet. En viktig del i arbetet med Girls United är att stärka tjejers självkänsla och självförtroende till att bli framtidens ledare.

För att uppnå visionen att utbilda framtidens ledare införde vi ”Lärlingstrappan” 2018. Lärlingstrappan innefattar tre färgkoder på tröjor som barnen, lärlingar och ledare får bära under passen. Dessa färgskalor på tröjorna är vita för de barn som för första gången deltar i Girls United, ljusblå för lärlingarna och mörkblå för de som är ledare.

Lärlingarna går bredvid ledarna och har tidigare varit deltagare i Girls United.

Det unika med Girls Uniteds verksamhet är att vi varvar fotbollsträning med värderingsövningar. Vi diskuterar och fördjupar oss i ämnen som inte är lika förekommande i skola, hemmet eller med vänner.

Värderingsövningarna är speciellt framtagna för att lyfta ämnen som bland annat jämställdhet, kärlek och makt. Ett återkommande inslag i Girls United är besök av ”hemliga gäster”. De hemliga gästerna är kvinnliga förebilder som besöker oss i syfte att få berätta om sig själva, deras yrkesval och hur deras livsresa sett ut.

De ”hemliga gästerna” görs också delaktiga i värderingsövningen och den värderingsövning vi gör speglar den hemliga gästens kunskapsområde. 

Klicka här för att komma tillbaka till föregående sida