Hoppa till textinnehållet

Rating

Sparbanken Rekarne åsätts kreditbetyg (rating) av ett institut, Nordic Credit Rating (NCR).
Ratingen påverkar sparbankens kostnader för finansiering på kapitalmarknaden. Ju högre upp man rankas på betygsskalan, desto lägre finansieringskostnad. För närvarande åsätts banken kreditbetyget A- med negative outlook av NCR.
 

NCR har licens hos den europeiska finansinspektionen (ESMA) att verka som kreditvärderingsinstitut i Europa. NCR är ett oberoende bolag som tilldelar kreditbetyg till finansiella institutioner och företag primärt inom Norden. 

 

Läs NCR:s fullständiga rapport om Sparbanken Rekarnes kreditbetyg här

Läs mer om NCR:s betygskala här