Vi särskiljer oss genom vårt tydliga lokala fokus, som återspeglas i allt vi gör. Vi vill vara en positiv kraft i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Därför ser vi till att en stor del av vår vinst stannar kvar och gör nytta, här på hemmaplan. Banken har anor från 1827 och ända sedan dess har detta samhällsengagemang varit en central del. Vi har två lika stora delägare: Sparbanksstiftelsen Rekarne, som bildades 1996, och Swedbank. Sedan starten har banken och stiftelsen stöttat lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur med mer än 300 miljoner kronor.

Sponsring och samarbeten

Sponsring av den lokala idrotten är givetvis en viktig del och tillsammans med klubbarna har vi utvecklat denna typ av samarbete. Sedan 2017 kombinerar vi traditionell sponsring med gemensamt socialt ansvarstagande. Sparbanken Rekarne är inte som alla andra banker. Vi tar ansvar, inte bara för våra affärer utan också för samhället i stort. Vi vill vara en schysst, ansvarstagande och lokalt engagerad bank.
Ett stort tack till alla våra kunder, tack vare er kan vi vara en positiv kraft i samhället och göra skillnad lokalt i våra hemkommuner.