Hälftenägare av banken
Sparbanksstiftelsen Rekarne är 50-procentig ägare av Sparbanken Rekarne AB. De övriga 50 procenten ägs av Swedbank.

Bakom Stiftelsen finns 40 huvudmän, som representerar bankens kunder. Huvudmännen utser styrelse i Stiftelsen och tillsätter hälften av ledamöterna till bankens styrelse.

Uppdrag
Stiftelsen ska förvalta kapital från Rekarne Sparbank, som består dels av 50 procent av aktierna i Sparbanken Rekarne AB, dels av aktier i Swedbank. Stiftelsen ska enligt stadgarna främja sparandet i Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Det betyder att av den avkastning som sparbankskapitalet ger kan bidrag lämnas till projekt inom näringsliv, forskning, utbildning, breddidrott och kultur inom kommunernas gränser.

Stiftelsen skall också bevara minnet av sparbanksidén samt de Sparbanker och Föreningsbanker som ligger till grund för dagens Sparbanken Rekarne AB.

200 miljoner kronor gör skillnad
Sparbanksstiftelsen Rekarne har sedan starten 1996 utbetalat mer än 200 miljoner kronor. Det visar att vi har varit, och kommer att vara, en positiv kraft i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.