Tillsammans med Eskilstuna GUIF driver vi sedan ett par år en satsning för att tackla mobbing och utanförskap. Att barn och ungdomar känner sig ensamma, i skolan, på fritiden eller hemma, är ett problem som vi alla tillsammans måste hjälpas åt för att motverka.  Ett sätt är att själv vara en kontakt som finns där:  att umgås med, prata med eller bara ha nära. En kompis, helt enkelt. Tack vare tips från Eskilstuna kommuns skolchef har vi kunnat välja skolor där vi kan göra som mest nytta.

Roligare vardag

I projektet GUIF-kompis utnyttjas lagets spelares status som förebilder för att göra vardagen roligare för barn och unga som har det svårt på olika sätt. En GUIF-kompis ska göra det lite roligare att gå till skolan, prova nya aktiviteter och få nya kamrater. Rent praktiskt innebär detta flera olika saker. Till exempel följa med en dag i skolan, vara med efter skolan och hjälpa till med läxorna eller gå på något evenemang tillsammans. Genom att skapa relationer kan idrottarna hjälpa unga att känna sig sedda och uppskattade.