Banken och clownerna har som tradition att sprida lite extra julstämning bland de barn som tvingas tillbringa julen på sjukhus. Vi har haft både julklappsinsamlingar och insamlingar av pengar till deras verksamhet. Clownclubben sprider även på glädje på Picnic i Parken och andra evenemang där banken är engagerad.