AFC Heroes är ytterligare ett exempel på de fördjupade samarbeten som vi har med vissa utvalda lag som banken sponsrar. I detta projekt arbetar AFC Eskilstuna med olika former av socialt ansvarstagande, corporate social responsibility på engelska– CSR. Laget besöker skolor, utsatta områden och olika evenemang runt om i staden. Syftet är att uppmuntra barn och unga till olika aktiviteter och att vara vuxna förebilder att se upp till. Spelarna har erfarenhet från andra kulturer och är uppvuxna i olika slags miljöer.

Internationell spelartrupp

Här finns många olika nationaliteter representerade och flera i A-laget har spelat fotboll i olika länder. Det som är gemensamt för alla är att de alla har lyckats med sin dröm, att bli fotbollsproffs. Truppen vill dela med sig av sina erfarenheter och de är övertygade om att de kan uppmuntra barn och unga som inte har så stark framtidstro. Genom att förmedla hopp och inge självförtroende kan laget får en ny generation våga satsa på sin dröm, vad den än må vara – musik, fotboll, handboll, innebandy, simning eller något annat. I många avseenden är laget levande bevis på att vi alla kan nå våra mål, bara vi är målmedvetna och arbetar hårt för det.