Skip to content

Hyresrättsförsäkring - skaffa hemförsäkring till din hyresrätt

Hyresrättsförsäkring - även kallad hemförsäkring hyresrätt - är ett bra skydd för dig som hyr en lägenhet. Den skyddar både dig och dina saker. För din hemförsäkring hyresrätt kan du välja HemBAS som är en bra grundförsäkring eller HemPLUS som ger ett mer omfattande skydd.

Hyresrättsförsäkring - mer information

Förebygg skador

Anmäl skada

Har du drabbats av skada? Du kan välja om du vill anmäla din skada direkt på webben eller via telefon.

Skaffa hemförsäkring hyresrätt

Via telefon

Direkt kontakt med våra specialister på försäkring. 

Skaffa hyresrättsförsäkring