Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Information till affärssystemleverantörer och utvecklare

Vi har tagit fram den här sidan för att du som programleverantör av affärssystem (även kallat ERP) enkelt ska kunna hitta information och nyheter om vad som händer hos oss, kopplat till den nya betalningsinfrastrukturen P27.

P27 - Nordisk betalplattform

P27 är ett bankgemensamt initiativ för att skapa en ny Nordisk betalinfrastruktur. Det är ett samarbete mellan de sex största bankerna ni Norden för att bygga upp en ny modern, stabil betalplattform och öppna upp för innovativa betallösningar. För att Swedbank och sparbankerna ska vara redo för den nya  betalningsinfrastrukturen, arbetar vi med förberedelser för att kunna möta den nya standarden ISO 20022 XML. Den nya infrastrukturen kommer även att göra det möjligt för oss att både ta fram nya kunderbjudanden och produkter till våra företagskunder. 

Aktuellt

Vad händer med Autogiro? 

I den framtida betalningsinfrastrukturen planeras det för att finnas tjänster för automatiska betalningar som motsvarar liknande funktioner som vi har via Autogiro och e-faktura idag. Just nu arbetas det aktivt med planeringen för transformationen av dessa tjänster och mer information kommer så snart det finns en framtagen transformationsplan. 

Vår e-faktura tjänst kommer att finnas kvar tillsvidare. Tjänsten Autogiro kommer att finnas kvar till dess att nya tjänster finns på plats. 

Fortsatt stöd för Bankgirots filformat och löneutbetalningar i SUS-format under 2022

Swedbank och Sparbankerna kommer fortsätta att stödja Bankgirots filformat under hela 2022 och vi kommer i god tid att återkomma med besked om när stödet för de gamla formaten upphör. Vi fortsätter att arbeta aktivt för att vidareutveckla vårt filerbjudande i ISO/XML-format och vår ambition är att kunna återkomma med mer information om detta under våren 2022.

Swedbank och Sparbankerna är Sveriges största utbetalare av löner och kommer att fortsätta erbjuda löneutbetalningar i SUS-format under 2022. Vårt nuvarande kunderbjudande, utbetalning av löner i SUS-formatet, kommer att vara oförändrat under en lång tid framåt. Parallellt arbetar vi givetvis med att utveckla ett nytt löneerbjudande i ISO/XML-format och vår förhoppning är att ha en första version klar under Q2/Q3 2022.

Skapa IBAN

Den nya clearinginfrastrukturen P27, kommer enbart att arbeta med transaktioner i ISO20022-format och med IBAN enligt NPC´s Rulebooks. 

Bankföreningen har därför samlat in information från alla banker om hur ett svenskt nationellt kontonummer omvandlas till ett IBAN. 

Filer i SUS format

Observera att filer som skickas till Swedbank i SUS-format är helt opåverkade av förändringen, i samband med P27, och ska även i fortsättningen innehålla ett svenskt nationellt kontonummer eller ett personnummer för att identifiera mottagaren. 

Mer information om hur man omvandlar ett nationellt kontonummer till IBAN (swedishbankers.se)