Vi erbjuder de båda vanligaste metoderna för att centralisera koncernlikviditeten:

  • Cash concentration – Fysisk flytt av medel i båda riktningar – tömningar och påfyllningar. Balanserna på ingående konton kan sättas antingen till noll eller till ett specifikt belopp. Alla konton är legala konton. Pooling sker valuta för valuta.
  • Notional pooling – Ingen fysisk flytt av medel. Ett fiktivt samlingskonto används vanligen för ränteberäkning. Alla övriga konton är legala konton. Pooling sker antingen i enskilda valutor eller i flera valutor samtidigt.

Vi kan även erbjuda effektiva regionala cash pooling-metoder:

  • Koncernkonto – Legalt toppkonto med fiktiva underkonton. Banksaldo presenteras på toppkontot. Tillgängligt i de nordiska länderna.
  • Group Account – Två lösningar i en. Ger möjlighet att välja antingen Notional pooling eller Cash concentration. Tillgängligt i de baltiska länderna.