- Vi ser en global konjunkturavmattning som ser ut att landa någorlunda lugnt samtidigt som styrräntorna planar ut, för att sannolikt någon gång runt nästa halvårsskifte vända. Spåkulan för aktier är osedvanligt grumlig och en stor portion tålamod är att rekommendera, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Sommaren har innehållit både sol och regn. Men ett globalt aktieindex är upp ungefär sex procent, visserligen med regionala skillnader, där den amerikanska aktiemarknaden hör till de bättre och Stockholmsbörsen till de sämre. Rekommendationen för amerikansk aktiemarknad höjs till övervikt.

- Makroekonomin i USA håller upp bättre än den i omvärlden, vilket bidrar till stabilare vinstrevideringar, något vi ser kan komma att fortsätta. Även om många snabbväxande bolag är högt värderade och prissatta för en rätt ostörd utveckling, ser vi att stora delar av marknaden med lägre tillväxttakt är attraktivt värderade, säger Mattias Isakson.

Europeiska aktier har tappat momentum under sommaren. De senaste månaderna har de flesta makroekonomiska faktorerna vänt om och pekar nu nedåt. Den europeiska motorn i form av Tyskland väntas leverera den svagaste tillväxten av alla de stora ekonomierna. Till och med Italiens tillväxt väntas bli högre.

- En av förklaringarna till detta är den historiskt, för tysk industri, så viktiga ryska gasen som inte längre finns tillgänglig. Även om Europa klarade sig oväntat bra förra vintern riskerar energiprisfrågan att åter blossa upp. Rekommendationen för europeisk aktiemarknad sänks till en undervikt från tidigare neutralvikt, säger Mattias Isakson.

Även om centralbankerna närmar sig slutet på räntehöjningscykeln kommer de vidhålla en fortsatt åtstramning, då riskerna med att stimulera för tidigt är stora. En fullskalig hårdlandning skulle definitivt skapa turbulens på marknaderna, men om landningen blir någorlunda lugn som vi förväntar oss bör det snarare ge ett visst stöd.

- Centralbanker och konjunkturavmattning fortsätter att vara helt avgörande för allokeringen. Dock kvarstår frågan hur kraftig och långvarig den blir och dessutom vad som ligger i prissättningen. En enskild inflations- eller arbetsmarknadssiffra på fel sida förväntansbilden kan fälla avgörandet, säger Mattias Isakson. 

Läs mer på www.swedbank-aktiellt.se

Utblick – fullt fokus på nya Investeringsstrategin (Swedbank-TV på Aktiellt)

/Swedbank Strategy & Equities