Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner och företag samt bankkortskrediter sänks med 0,25 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, medlemslån, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta, t ex Swedbank Hypotek.

Den nya räntan börjar gälla 240530.

Önskar du ytterligare information är du välkommen att vända dig till ditt bankkontor eller telefonbanken.