Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är Bull & Bear?

 Ung man med blå tröja sitter på ett bord i ett arkitektkontor

Ett Bull & Bear certifikat är börsnoterade värdepapper som följer en underliggande tillgång, exempelvis en aktie, råvara, valuta eller ett index. Instrumenten har en hävstång,  hög avkastningspotential och en hög till mycket hög risk.

Allmän information om Bull & Bear

Bull & Bear passar den som har en bestämd uppfattning om marknadens riktning, oavsett om man tror på upp- eller nedgång. Med ett Bull-certifikat tjänar man pengar när marknaden stiger och med ett Bear-certifikat tjänar man pengar när marknaden faller. Den dagliga avkastningen blir minst dubbelt så stor som den dagliga procentuella förändringen i marknaden innan administrationsavgift och courtage. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, förlorar man minst dubbelt så mycket (med hävstång x2) som den dagliga utvecklingen. Ju högre hävstång desto högre risk, med Bull x18 förlorar du 18 gånger utvecklingen om marknaden går år fel håll. Om underliggande marknad går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. 

Mer om Bull & Bear och risker

Hur handlar man med Bull & Bear?

Du kan handla med Bull & Bear certifikat via våra appar, internetbanken, bankkontor eller genom att ringa till oss. När du handlar produkterna betalar du vanligt courtage, precis som när du köper aktier. Vid handel tas en spread mellan köp och säljkurs ut och varje dag dras en administrationsavgift från placeringens värde. Hävstångsprodukter har en hög risk och innan du investerar i ett Bull & Bear certifikat behöver du sätta dig väl in i hur de fungerar. Du behöver vara villig att ta risk och kunna bära en förlust i din investering

Vad tar jag för risk?

Alla placeringar är förenade med risker. Hävstångsprodukter innebär en betydligt högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång. Ju högre hävstång desto högre risk, certifikat med hög hävstång har med andra ord en mycket hög risk. Om underliggande marknad går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Som investerare i produkterna är du exponerad mot marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt en urholkningsrisk. Vi har sammanfattat de viktigaste riskerna under avsnittet ”Läs mer om” ovan.

Vad påverkar avkastningen?

Följande faktorer påverkar priset på ett certifikat; priset på den underliggande tillgången, kursrörlighet, återstående löptid, marknadsräntan och eventuella utdelningar i den underliggande tillgången. Produkterna stoppas ut, knockas, på en lägstanivå, stop-lossnivån, då det förfaller och inte längre går att handla. Om underliggande marknad går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Efter att produkten stoppas noterar Swedbank ett nytt certifikat så snart som möjligt, normalt under påföljande handelsdag.

För- och nackdelar med Bull & Bear

Fördelar

  • Möjlighet till högre avkastning än underliggande tillgångs uppgång i och med en hävstång.
  • Handlas direkt på börsen med köp- och säljkurser i realtid.
  • God flexibilitet med olika hävstång, välj den som passar dig bäst.

Nackdelar

  • Betydligt högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång.
  • Så kallad spread mellan köp och säljkurs.
  • Certifikatet tappar en del i värde för varje dag som går, så kallad urholkningseffekt.
  • Inte lämplig för icke aktiva investerare.

Bull & Bear

Är du en erfaren marknadskännare med en tydlig uppfattning om hur börsen kommer utvecklas och är villig att ta risk? Tjäna pengar på din tro – med Swedbank Bull & Bear!

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.