Hoppa till textinnehållet

Småföretagsbarometern 

Business people looking at chart on a laptop.

Huvudpunkterna från årets resultat

  • Småföretagskonjunkturen är fortsatt stark men nu finns tydliga tecken på att toppen kan ha passerats. Tillväxtförväntningarna har inte infriats. För andra året i rad sjunker den samlade konjunkturindikatorn och den ligger nu en bit under det historiska genomsnittet. Företagarna tror fortfarande på fortsatt tillväxt men jämfört med förra årets mätning har företagarna dragit ned sina prognoser.
  • Bakom nedgången i konjunkturindikatorn ligger främst en försämring av orderingången. Förväntningarna om orderingången under de kommande 12 månaderna är också betydligt lägre ställda än i förra årets mätning.
  • En annan faktor som hållit tillbaka uppgången är att många företag nått kapacitetstaket. Över 40 procent av företagen uppger att de tackat nej till order under det senaste året. Situationen är mest ansträngd inom byggsektorn. Bristen på arbetskraft utgör företagens främsta tillväxthinder.
  • Det näst störst tillväxthindret är tuff konkurrens. Konkurrens från nya försäljningskanaler upplevs som det främsta hotet. Även höga arbetskraftskostnader upplevs som ett väsentligt tillväxthinder.
  • Fortfarande ser sju av tio företag goda möjligheter att växa.

Läs hela rapporten:

Småföretagsbarometern 2018

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.

Delrapport Småföretagsbarometern 2020

Landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, orderingång och omsättning uppvisar en kraftig nedgång inom alla tre områdena. Det visar en delrapport av Småföretagsbarometern 2020 som tagits fram på uppdrag av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna. Rapporten för hela 2020 släpps den 10 juni 2020.

2020-04-29: Pressmeddelande (pdf)

Läs rapporten (pdf)

Småföretagsbarometern 2019

Småföretagsbarometern 2019 (rapport, pdf)

Småföretagsbarometern 2019: Optimistiska småföretag upplever en allt svagare konjunktur (pressmeddelande, pdf)

Länsrapporter 2019

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.