Hoppa till textinnehållet

Aktuella SPAX Nu & Bevis Nu

Man with a backpack at the trunk of his car

Strukturerade produkter är placeringar med eller utan återbetalningsskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och marknader. Våra produkter erbjuder olika grad av risk och avkastningsmöjligheter.

Utbud strukturerade produkter

Vi har slutat erbjuda SPAX Nu och Bevis Nu