• Banken skickar ett Kapital- och räntebesked som ska användas vid bouppteckningen.
  • Banken erbjuder Betalningsservice för dödsbo. Du som är dödsbodelägare får hjälp att betala räkningar och lösa in utbetalningsavier som står i den avlidnes eller i dödsboets namn. Pengarna tas ifrån den avlidnes konto. Likaså sätts utbetalningar in på den avlidnes konto. Vi skickar en blankett till dödsboet och fler blanketter kan hämtas här. Betalningsuppdrag dödsbo.
  • Räkningar i dödsboets namn kan också betalas i kassan utan avgift, inga speciella intyg krävs.
  • Bank- eller plusgiroutbetalningar i dödsboets namn kan även lösas in på bankkontoret och de sätts in på dödsboets konto. I de fall arvskiftet är gjort ska bouppteckningen medtas och samtliga dödsbodelägare närvara alternativt ha lämnat fullmakt till den som är inne och företräder dödsboet. Fullmakt dödsbo (pdf).
  • För att tillhandahålla kontoutdrag krävs ett intyg att du är dödsbodelägare, exempelvis en släktutredning som du hämtar hos Skatteverket.

Fullmakter

Om någon sedan tidigare har en fullmakt för den avlidnes bankkonto och bankfack/servicefack kan den gälla efter dödsfallet. Kontrollera med banken. Viktigt att veta är att det är olika fullmakter för konton och bankfack/servicefack.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Under vissa förutsättningar räcker det med att göra en dödsboanmälan, den gör man hos kommunen. Sparbanken Rekarne förrättar bouppteckningar och arvskiften.