Hoppa till textinnehållet

Vägen till en jämställd ekonomi

Kvinna och man sitter på uteservering och pratar

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, men det finns ändå stora skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter – inte minst ekonomiskt! Men vilka klyftor finns – och hur ska vi kunna jämna ut dem? Vår privatekonom Arturo Arques ger sina bästa råd.

Att pengar är viktigt håller nog de flesta med om. Inte minst i ett förhållande, där det inte bara handlar om hur man delar på utgifterna utan också om vilka val man gör. Man skulle kunna säga att det börjar redan med inkomsten, som i många fall är ojämställd. Enligt Statistiska centralbyrån uppgår kvinnornas lön till cirka 95 procent av vad männen tjänar. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 11,3 procent 2017 och när man tar hänsyn till skillnader i yrke, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,3 procent.

Därför får kvinnor ofta lägre pension - artikel från En bättre framtid

– Med lägre löner följer ofta att kvinnor får ta ett större ansvar för barn och hem, berättar Arturo. Ska det vabbas är det oftare kvinnan som är hemma eftersom hon tjänar minst. Kvinnor arbetar dessutom oftare deltid än män och tar fortfarande ut huvuddelen av föräldrapenningdagarna.

Det här kan man ju tycka inte är ett problem om alla är glada och så länge man delar på inkomster och utgifter. Men effekten syns tydligt när kvinnorna blir äldre och går i pension. Kvinnornas pension uppgår nämligen till i snitt 68 procent av vad männen får. Och skulle man vilja skiljas på vägen har kvinnan ett mycket sämre utgångsläge än vad mannen har.

– Det är djupt orättvist och frågan förtjänar att tas på största allvar och uppmärksammas ännu mer, säger Arturo. Pengar får inte vara en anledning till att man håller ihop eller att kvinnor tvingas stanna i förhållanden de inte vill ha. Vi måste få till en förändring! Rådet till alla kvinnor är att se till att ha koll på sin ekonomi, ställa högre krav på sin omgivning, till exempel arbetsgivare och partners, och sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar. Var tuffare i löneförhandlingarna, tänk på att det är livsinkomsten som avgör storleken på din pension.

Hushållsarbete slår mot pensionen - artikel från En bättre framtid

Så hur ska då en man och kvinna som lever tillsammans kunna se till att förhållandet är ekonomiskt jämställt?

– Det första är att ni bör göra är att komma igång med ett sparande för kvinnan, som naturligtvis är enskild egendom i händelse av skilsmässa. Precis som när man skriver ett äktenskapsförord utifall att man skulle gå skilda vägar, så bör man se till att båda får samma förutsättningar att klara sig ekonomiskt även efter ett förhållande har tagit slut. Och om du som kvinna går ner på deltid för att ta hand om barnen kan din partner till exempel avstå sina premiepensionsrätter. Det är inte meningen att ett förhållande ska vara en förlustaffär bara för att man är kvinna. Så stå på er, alla kvinnor, och kräv er rätt till lika lön och en rättvis fördelning av ansvar för barn och hem. Och ni män – se vilka privilegier ni har och dela lika även ekonomiskt.

Alla behöver juridisk hjälp ibland - vi hjälper dig gärna

Att pengar är viktigt håller nog de flesta med om. Lever man i en relation kan det också vara viktigt att se över hur jämställd ekonomi man har. Skiljer det mycket i lön bör man ta hänsyn till det i sin hushållsekonomi.

- Utöver att den som tjänar mer kan betala en större del av hushållets utgifter bör även sparandet inkluderas i den gemensamma ekonomin. Om och när man skaffar barn blir det ännu viktigare att man har pratat igenom hur man kan kompensera varandra för en så jämställd ekonomi som möjligt, både nu och senare i livet, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

När man skaffar barn påverkas ekonomin. Dels får man ytterligare utgifter som man inte har haft tidigare, dels minskar inkomsten för den som är föräldraledig. Väljer man dessutom att den ena föräldern arbetar deltid under åren när barnen är små påverkar det också inkomsten.

– Det är ofta den med lägre lön som tar ett större ansvar för barn och hem, berättar Madelén Falkenhäll.

Ska det till exempel vabbas förlorar hushållet minst på om den med lägst inkomst är hemma. I ett hushåll med en man och en kvinna är det oftast kvinnan som har lägst inkomst, och kvinnor arbetar också oftare deltid än män och tar fortfarande ut huvuddelen av föräldrapenningdagarna.

Varje hushåll gör sina egna val, men det är viktigt att förstå konsekvensen av de val som görs. Att den med lägst inkomst är den som tar mer av föräldradagar och vab-dagar får minst effekt på hushållets totala ekonomi. Men den föräldern bör då kompenseras av den andra både i vardagsekonomin men också i sparande till pension. Eftersom pensionen grundas på inkomsten under hela arbetslivet påverkas den av lägre inkomst under en längre period. Den med högre inkomst kan spara till pension i den andras namn. Sparar man som enskild egendom skyddas dessutom pengarna vid en eventuell skilsmässa.

Utöver pensionssparandet bör man även se över det vanliga sparandet. Har man för avsikt att göra och uppleva saker tillsammans nu och framåt, bör båda ha förutsättningar att också spara till det. Om den ena tjänar mer kan den föra över pengar till ett sparande i den andras namn.

Jämställd ekonomi ger trygghet för många kvinnor, som ofta är de med lägre inkomst.

– Att kunna stå på egna ben ekonomiskt är en fråga om trygghet. Tyvärr är det idag många kvinnor som inte gör det. Det ska inte behöva vara en ekonomisk fråga om man ska vara kvar i en relation eller ej. Är man den i ett förhållande som har lägre inkomst är det viktigt att man även tar med pensionen och även sparande i sin gemensamma ekonomi. Den med högre inkomst kan till exempel spara extra till den andra i dennes namn och som enskild egendom. Man kan även överföra pensionsrätter mellan varandra, säger Madelén Falkenhäll.


Tips om hur man får till ett ekonomiskt jämställt förhållande:

  • Kom överens om hur just ni ska göra med er gemensamma ekonomi.
  • Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det. Den som tjänar mer kan till exempel stå för en större andel av utgifterna.
  • Ta även hänsyn till de mindre utgifterna. Spara kvitton under en period för att få en uppfattning om hur mycket det handlar om.
  • En gemensam ekonomi måste inte innebära att alla pengar går in på samma konto. Men ett gemensamt konto, kopplat till varsitt kort, för vardagliga inköp kan vara bra för att också få med alla mindre utgifter.
  • Pensionssparande bör ingå i ett hushålls gemensamma ekonomi om man tjänar olika mycket. Den som tjänar mer kan till exempel spara till den andra i dennes namn. Se också till att göra det sparandet till privat egendom för att skydda pengarna.
  • Försök att spara ihop till ett sparkapital du känner dig trygg med, en buffert att använda vid oförutsedda händelser eller ny livssituation. 
  • Försök att ha så låga fasta utgifter som möjligt.
  • Skaffa livförsäkringar som skydd för att säkra att du kan bo kvar i bostaden om din partner skulle gå bort.
  • Försök att undvika lån som inte är kopplade till någon säkerhet (ett bostadslån är exempel på ett lån som är kopplat till en säkerhet). Skulle du hamna i en ny livssituation kan sådana lån bli ansträngande att betala av på egen hand. 
  • Sätt dig in i hur sparandet fördelas vid separation, skilsmässa eller dödsfall. Förutsättningarna är olika om ni är gifta eller sambos, och om det finns barn och särkullbarn att ta hänsyn till. Genom att spara som enskild egendom eller lägga in så kallad förmånstagare kan man på olika sätt skydda sparandet.  

*Statistiska centralbyrån