Hoppa till textinnehållet

Därför är det bra med ett äktenskapsförord/samboavtal

Att tänka på att göra slut när man precis ska inleda ett gemensamt liv kanske kan kännas lite cyniskt, men faktum är att det är precis tvärtom. Det är ett bra sätt att göra det tydligt hur man vill ha det och undvika bråk om man skulle gå skilda vägar. En bra start, helt enkelt. Det här är vad som gäller – om man inte avtalar något annat.

Om ett gift par skiljer sig ska de dela på alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt. Som sambo har man istället bara rätt till hälften av sådant man har ägt och köpt tillsammans, till exempel bostad och bohag. Där ingår alltså inte sådant var och en har köpt för eget bruk. Om den ena parten har flyttat in hos den andre har hen alltså inte rätt till halva bostaden eller bohag som redan fanns om det blir tal om separation. Sådant man har köpt tillsammans ska dock delas.

Gift eller sambo - vad gäller?

Det kan finnas tillgångar som man inte vill ska ingå i det gemensamma, det kan till exempel vara ett fritidshus som funnits i släkten, ett sparande man har haft sedan man var barn, en värdefull samling veteranbilar, eller vad det kan vara. Vill man inte dela dessa tillgångar rakt av som gifta, eller dela annorlunda som sambos, går det att skriva avtal som reglerar det – så kallade äktenskapsförord och samboavtal . Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att gälla medan samboavtalet inte behöver göra det.

Att skriva avtal kan ni göra själva, men ett tips om ni vill göra det, är att låta en juridisk kunnig titta på avtalet/förordet så att det följer den form som gäller. Här är några av våra bästa tips för en bra start. Och vill ni ha hjälp med att skriva avtal hjälper våra jurister gärna till!

Om ett gift par skiljer sig ska de dela på alla tillgångar efter att skulderna är avräknade (dock inte "enskild egendom"), även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt.

Som sambo har man istället bara rätt till hälften av gemensam bostad och bohag som man har köpt tillsammans. Där ingår alltså inte sådant var och en har köpt för eget bruk eller ägde före samboförhållandet. Om den ena parten har flyttat in hos den andre har hen alltså inte rätt till halva bostaden eller bohag som redan fanns om det blir tal om separation. 

Samboavtal

  • Bostad och bohag som införskaffats för att använda gemensamt ska delas enligt sambolagen lika vid en separation, om någon av er kräver bodelning. Vill ni inte att det ska delas lika behöver ni skriva ett samboavtal.
  • Det spelar ingen roll om ni har betalat olika mycket, till exempel om den ena har betalat en större del av den gemensamma bostaden, vid en separation delas tillgången lika om samboavtal saknas.
  • Sådant som köpts innan ni flyttade ihop inkluderas inte i en bodelning. Det gör inte heller ägodelar som inte har någon direkt koppling till boendet, till exempel sparande eller en bil. Det går till den som står som ägare.
  • Samboavtalet behöver inte registreras eller bevittnas, det räcker med att båda parter skriver under.

Äktenskapsförord

  • Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och kan skrivas antingen innan och under äktenskapet. Det finns ingen blankett utan det kan se ut på olika sätt. Ta hjälp av en jurist om du känner dig osäker.
  • Äktenskapsförordet ska vara daterat och underskrivet av båda parter. Inga vittnen behövs.
  • I äktenskapsförordet ska det framgå de tillgångar som ska vara enskild egendom och alltså inte delas lika vid en eventuell skilsmässa.
  • Det färdiga äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, ansökningsavgiften är 275 kronor.
  • Vill man ändra ett äktenskapsförord behöver man skriva ett nytt och registrera det hos Skatteverket.

Behöver du hjälp att skriva avtal?

Vi kan hjälpa dig med det juridiska till exempel att skriva äktenskapsförord och samboavtal.