Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med vår personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar.

Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.