Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

För oss på Sparbanken Rekarne är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt närmaste bankkontor alternativt vår Telefonbank på 0771-82 70 00. 

Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med vår personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar.

Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 1. Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret eller Telefonbanken

  Om du inte är nöjd med det svar du fått kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till Klagomålsansvarige på Sparbanken Rekarne, som är Maria Nathanson.

  Sparbanken Rekarne, Klagomålsansvarig, 631 93 Eskilstuna

  Beskriv vad du tycker är fel, vilket kontor du varit i kontakt med och vem du haft kontakt med i ditt ärende.

  Viktigt är även att du uppger dina kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer, mailadress och telefonnummer, så att vi kan komma i kontakt med dig.

 2. Om du efter omprövning fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  Allmänna reklamationsnämndens hemsida

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Allmän domstol, domstolsverket
  Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

  Domstolsverket, 551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00

  Domstolsverkets hemsida

 3. Mer information

  Vill du ha mer information och vägledning om det gäller bank och finans kan du också vända dig till:

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Självständig rådgivningsbyrå som lämnar kostnadsfri vägledning i bank- och finansfrågor. Står i kontakt med bankernas och värdepappersinstituts klagomålsansvariga och håller dem och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor.

  Konsumenternas bank- och finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

  Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida

   

  Mer information och vägledning om det gäller försäkringar:

  Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Här kan du få hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata, frivilliga försäkringar. Försäkringsbyrån kan inte hjälpa till med de försäkringar som sköts av försäkringskassan eller regleras i kollektivavtal.

  Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

  Konsumenternas Försäkringsbyrå

   

  Du kan också vända dig till din kommun:

  Kommunal konsumentvägledning

  Här får du rådgivning inom konsumenträtt. Konsumentvägledarna arbetar förebyggande genom att ge råd och information om vad du som konsument ska tänka på innan du köper en vara eller tjänst. Du kan även få råd och stöd vid reklamationer.

  Eskilstuna Kommun

  Strängnäs Kommun

  Övriga kommuner, sök här

   

  Du kan också vända dig till:

  Konsumentverket

  Konsumentverket arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare. 

  Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon 0771-42 33 00

   

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Sparbanken Rekarnes dataskyddsombud

  Sparbanken Rekarne AB
  Dataskyddsombud
  631 93 Eskilstuna

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.