• Du vet väl att du kan uträtta det mesta hemifrån via våra digitala tjänster
  • När du besöker något av våra kontor: kom symptomfri.
  • Håll avstånd till andra kunder och följ anvisningar rörande in- och utpassage.

Banken följer aktuella nationella föreskrifter och allmänna råd. Kontinuerligt uppdaterad information hittar du på: www.regionsormland.se

Tack för att du hjälper oss att motverka spridningen av covid-19!