Vid behandling av personuppgifter gäller Sparbanken Rekarnes Principer för behandling av personuppgifter. Valvet använder foto och film i sin marknadsföring på webben, i sociala medier och i olika typer av trycksaker och annonser i tidningar. Som medlem, användare och gäst i Valvet kan det förekomma att du syns på bilder eller annat material som skapats för Valvets, Sparbanken Rekarnes eller Sparbanksstiftelsen Rekarnes marknadsföring, dels av verksamheten, dels av aktiviterer och event.

Som medlem och/eller användare och/eller gäst i Valvet samtycker du till att Valvet, Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen Rekarne

  1. använder foto/film på dig i informationsmaterial som publiceras av Valvet, Sparbanken Rekarne och/eller Sparbanksstiftelsen Rekarne på sociala medier.
  2. använder foto/film på dig i informationsmaterial som publiceras i tryckta material.
  3. använder materialet i punkt 1 och punkt 2, utan att ersättning utgår för medverkande i foto/film.
  4. använder personuppgifter, inklusive foto/film, för analys, värdering, behandling och struktur i syfte att utveckla konceptet Valvet.

Samtycket enligt ovan kan när som helst återkallas genom att kontakta Valvets verksamhetschef.