Först – lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

Så här gör ni

 • Håll konstituerande möte
  Använd mallen för protokoll och dagordning för att få med rätt beslut och formuleringar. Se under Mallar på sparbankenrekarne.se/uf
 • Godkännande för omyndig
  Omyndigs förmyndare ska skriva under blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företagande.
 • Fyll i ansökan för UF-företag
  Fyll i ansökan här.  För att säkerställa er identitet kommer företrädaren få legitimera sig med mobilt BankID innan ni skickar in er ansökan. Ni behöver också bifoga ert registreringsbevis från UF.
  Dessa dokument ska bifogas i ansökan.
 • Efter att ni har skickat in formuläret kommer vi kontakta er inom fem arbetsdagar. Vi kommer då överens om en tid som passar er att komma in för signering av dokument. 

Lycka till som företagare!