- Inflationen kommer sannolikt att avgöra de finansiella marknadernas öde i närtid. Den mycket komplexa omvärldsproblematik som råder gör att det inte finns några självklara val. Sannolikt kommer vi ha relativt stora svängningar på marknaderna och det enda rimliga är att hålla sig neutral, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Strategi & Allokering behåller den neutrala vikten i aktier, med övervikt för USA, neutralt för Sverige och undervikt för Europa.

Även om inflationen är på väg ner är framtiden oviss, inte minst relaterat till de skyhöga insatskostnaderna, den fortsatta komponentbristen och det svåra geopolitiska läget och de pågående nedstängningarna i Kina.

- En sak som är säker är att världens centralbanker till slut bestämt sig för att inflationen ska besegras. Arbetsmarknaden är stark och lönekraven skruvas upp markant. Det blir avgörande för bolagens marginaler om de kan föra vidare de högre kostnader till sina kunder, säger Mattias Isakson.

Räntor och krediter behålls neutrala likväl segmenten inom dessa. Den stigande inflationen har på sistone eldat på ränteuppgången och framför allt de långa räntorna.

- Vi anser att uppgången i de långa räntorna varit aningen för stor och för snabb, samt att sannolikheten för en fortsatt uppgång av samma paritet är låg. I stället ser vi att en rörelse i sidled för räntorna de kommande månaderna är att vänta, och att de sedan faller tillbaka. Därför bibehålls en neutral rekommendation för tillgångsslaget, säger Mattias Isakson.

Den strukturella tillväxten inom hälsovård intensifieras och gynnas av långsiktiga demografiska trender. En åldrande befolkning och en växande medelklass bidrar till ökad efterfrågan på hälsorelaterade produkter och tjänster. Pandemin har belyst svagheter i den globala hälsovården och majoriteten av världens länder dras fortfarande med störningar inom hälsorelaterade tjänster. Investeringsbehovet är därmed fortsatt stort.

- Hälsovårdssektorn erbjuder attraktiva defensiva kvaliteter som passar väl i det osäkra och volatila klimat som råder på de finansiella marknaderna. Vi lyfter därför återigen sektorn som tema i portföljen, säger Mattias Isakson.

Läs mer i Investeringsstrategin på www.aktiellt.se