Jag bevakar utvecklingen på svensk arbetsmarknad och frågor kopplade till det, såsom demografi och integration. Jag bevakar också utvecklingen på de finansiella marknaderna med fokus på räntemarknaden, Riksbankens penningpolitik och Riksgäldens upplåningsverksamhet. Jag bevakar också svensk och internationell politik.

Min passion är att alltid sätta kunden i första hand och mötet med kunden. Att få diskutera och kunna dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter.

Jag har arbetat på Swedbank under två vändor, 1994–2001 och sedan 2008.

Jag har 35 års erfarenhet av finansmarknads – och makroekonomisk analys. Jag har även arbetat på andra banker, Götabanken och Handelsbanken. Slutligen har jag också jobbat på Finansdepartementet, där jag bland annat tjänstgjorde som Departementsråd på Finansmarknadsavdelningen. I början av 1990-talet hade jag förmånen att få verka som analytiker på Bankstödsnämnden där vi var en liten grupp medarbetare som arbetade med att lösa den svenska bankkrisen.  

Knut