Jag är mycket intresserad av hållbarhetsfrågor och tillväxtländer. Jag håller också ett extra öga på svensk utrikeshandel.

Jag har varit anställd på Swedbank Makroanalys sedan 2017. Innan det var jag på svenska ambassaden i Uganda där jag arbetade med utvecklingssamarbeten och politiska frågor. Jag har en kandidatexamen i nationalekonomi från Queen Mary University of London och en masterexamen i nationalekonomi inriktad på utvecklingsekonomi från University of Sussex.

Alexandra