Hur olycksfallsförsäkringen hjälpte Ola

I samband med en skidolycka ådrog sig Ola en svår knäfraktur och ett benbrott. Han har fått en bestående nedsättning av funktionen av knät och en fastställd invaliditet på 10 procent.

 

Olas ersättning utan olycksfallsförsäkringen

- Ersättning från allmän sjukförsäkring pga sjukskrivning

 

Olas ersättning med olycksfallsförsäkringen

- Ersättning från allmän sjukförsäkring pga sjukskrivning

 

- Hjälp att handikappanpassa sin bostad

I detta exempel med 150 000 kronor.

 

- Ersättning för kostnader ex utlägg för ev resor och andra kostnader

Invaliditetsersättning med cirka 180 000 kronor utifrån en fastställd bestående medicinsk invaliditet om 10 procent.

 

* Företagaren i exemplet har tecknat en olycksfallsförsäkring med ett försäkringsbelopp på 40 prisbasbelopp