Vad får din familj om du avlider?

Utan skydd:

- Eventuell omställningspension

Kan ge ersättning upp till 12 månader. Förlängd omställningspension kan du få om du har vårdnaden om barn under 18 år.

 

Med Grundskydd Företagare:

- Eventuell omställningspension

Kan ge ersättning upp till 12 månader. Förlängd omställningspension kan du få om du har vårdnaden om barn under 18 år.

 

- Återbetalningsskydd

Värdet av pensionsförsäkringen

 

- Tjänstegrupplivförsäkring

Grundbelopp, begravningshjälp och barntillägg

 

- Individuell livförsäkring

Valfritt belopp (tillval)