Hoppa till textinnehållet

Likviditetsförstärkning

Regeringens har infört en rad åtgärder för dig som behöver förbättra företagets likviditet. Bland annat kan du ansöka om att skjuta upp betalningar av arbetsgivaravgifter och moms.

Likviditetsförstärkning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Man with earmuffs in carpenter's workshop - small business

Går inte intäkter och kostnader ihop?

Många har fullt fokus på att öka försäljningen men mitt i den pandemin vi just nu befinner oss i har marknaden minskat kraftigt eller till och med helt försvunnit. Då behöver man lägga extra fokus på att se över kostnaderna.

Three business people in discussion.

Fler åtgärder som kan stärka likviditeten

  1. Likviditetslån - Statlig lånegaranti

    Regeringen har förlängt den statliga lånegarantin som ska hjälpa företag att överbrygga de ekonomiska svårigheter de hamnat i på grund av Covid-19. Du som företagskund kan ansöka om ett likviditetslån med statlig lånegarantifram till den 30 juni 2021.

    Läs mer om likviditetslån