Nr 1 - 50 mm

550 kr/år.
Betalas årsvis i förskott.

Nr 2 - 80 mm 

650 kr/år.
Betalas årsvis i förskott.

Nr 3  - 165 mm

800 kr/år.
Betalas årsvis i förskott.

Nr 4 - 280 mm

950 kr/år.
Betalas årsvis i förskott.

Borttappad
bankfacksnyckel

500 kr

Borrning av bankfack

1 000 kr