Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ordlista bostadsköp

Vad betyder orden? När du köper en bostad stöter du på många ord som ibland inte är alldeles enkla att förstå. Här förklarar vi de vanligaste begreppen.

A

Accepterat pris
Amortering
Amorteringskrav

B

Belåningsgrad
Bindningstid
Boendekostnad
Bolån
Bostadsrätt
Bostadsrättsförening
Bunden ränta

D

Driftskostnad

E

Effektiv ränta

H

Handpenning

K

Kontantinsats
Kontrakt (Köpekontrakt)
Kreditupplysning
Köpeskilling

L

Lagfart
Lånelöfte

M

Månadsavgift 

P

Pantbrev
Pantsättning

R

Ränta
Rörlig ränta

T

Tillträdesdag

 

Accepterat pris

Ett pris som ligger på en sådan nivå att säljaren ska kunna acceptera det som slutpris. Säljaren är dock inte skyldig att acceptera priset. Accepterat pris infördes för att motverka så kallade lockpriser, som ofta låg långt under slutpriset.

Amortering

Beloppet som du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle, oftast månadsvis.

Amorteringskrav

Amortering är ett lagkrav för nya bolån. Amorteringsbeloppet beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst.

Belåningsgrad

Den del av bostadens värde som du finansierar via lån. Du kan som mest låna 85 procent av bostadens värde.

Bindningstid

Den period då räntesats, amortering och övriga villkor är bundna för ett lån, till en bestämd ränta. Kallas även villkorsperiod.

Boendekostnad

Summan av alla kostnader som har med ditt boende att göra, till exempel ränta, amortering, el, sopor, försäkring, vatten och värme. Köper du bostadsrätt ingår en del av dessa kostnader i månadsavgiften du betalar till bostadsrättsföreningen.

Bolån

Lån med bostaden som säkerhet.

Bostadsrätt

I dagligt tal brukar man säga att man ”köper en bostadsrätt”, men rent juridiskt blir du egentligen andelsägare i föreningen och får då rätt att nyttja del av föreningens fastighet, rätten att bo i lägenheten.

Bostadsrättsförening

Den förening som juridiskt äger din bostadsrätt och har hand om de frågor som är gemensamma för de boende.

Bunden ränta

Innebär att du binder din ränta under en viss period, så att du vet i förväg hur mycket du betalar varje månad. Jämför med rörlig ränta.

Driftskostnad

Summan av de kostnader för el, uppvärmning, vatten och avlopp, försäkring och sophämtning.

Effektiv ränta

Ränta plus eventuella avgifter räknat på årsbasis. Detta gör att du lättare kan jämföra räntor hos olika kreditgivare.

Handpenning

Ofta 10 procent av bostadens pris, som du betalar i vid kontraktsskrivningen. Ska inte blandas ihop med kontantinsatsen.

Kontantinsats

Den del av bostadens värde som du betalar kontant. Du får låna högst 85 procent av priset, vilket innebär att kontantinsatsen måste ligga på minst 15 procent.

Kontrakt (köpekontrakt)

Det dokument som säljare och köpare undertecknar och som innebär att bostaden överlåtits.

Kreditupplysning

Den kontroll som banken gör innan du tar ett lån, för att få en uppfattning av hur din ekonomi ser ut.

Köpeskilling

Priset för bostaden. 

Lagfart

En lagfart är ett bevis på att det är du som äger en fastighet. När du köper ett hus betalar du en så kallad stämpelskatt för att få lagfart. För närvarande är stämpelskatten 1,5 procent av köpeskillingen plus en avgift som betalas till Lantmäteriet. När du köper en bostadsrätt behöver du ingen lagfart, då det formellt är bostadsrättsföreningen som äger din bostad.

Lånelöfte

Ett löfte från banken om hur mycket du får låna för att köpa bostad, baserat på din nuvarande situation och inkomst. Det är viktigt att du har ett lånelöfte innan du ger dig in i en budgivning.

Månadsavgift

Pengarna som du betalar till bostadsrättsföreningen, oftast en gång i månaden, och som ska täcka de gemensamma kostnaderna i föreningen. Det handlar till exempel om fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, avfallshämtning, administration och föreningens räntekostnader och amorteringar för krediter. 

Pantbrev

När du lånar pengar till bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Köper du en fastighet kan du använda den som säkerhet för lånet. Hur stora pantbreven blir beror på om det redan finns uttagna pantbrev i fastigheten eller inte. Behöver du ta ut nya tillkommer en kostnad för detta som betalas till Lantmäteriet, avgiften är för närvarande 2 procent av pantbrevets belopp. För bostadsrätter är förfarandet lite annorlunda eftersom detta inte räknas som fast egendom. Dock kan bostadsrättsföreningen ta ut en pantsättningsavgift. Kontakta den aktuella föreningen för mer information.

Pantsättning

När du lämnar din bostad som säkerhet för ditt lån till banken pantsätter du bostaden.

Ränta

Priset du betalar för att låna pengar, anges i procent. Om du har ett lån på en miljon kronor och räntan är 2 procent, så betalar du 20 000 kronor i ränta på ett år.

Rörlig ränta

Innebär att din ränta rör sig upp och ner, i takt med marknadens svängningar. Jämför med bunden ränta.

Tillträdesdag

Dagen när du kan flytta in i den nya bostaden.

Stäng Skriv ut