Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sparbanken Rekarne till arvingarna.

går det till

  • Här finns information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Sparbanken Rekarne.

Hjälp med arvskifte

När en anhörig går bort finns det mycket du behöver tänka på. Därför har Sparbanken Rekarne skapat detta flöde för dig. Här kan du som dödsbodelägare eller arvinge registrera ditt skiftesuppdrag till oss. Du följer flödet steg för steg, fyller i de uppgifter vi efterfrågar och avslutar genom att signera ärendet med ditt bankID. Vi tar därefter över ärendet och handläggningstiden ligger normalt på ca tre veckor.

 

Har du frågor under tiden är du välkommen att höra av dig via din internetbank (förutsatt att du är kund hos Sparbanken Rekarne) eller telefon 0771-827000.

För att det ska vara tryggt och enkelt för dig och gå så snabbt som möjligt hanteras alla arvskiften av en särskild grupp hos oss. Beräknad handläggningstid är 3-4 veckor. Du skickar bara in de handlingar som beskrivs under respektive "scenario" nedan till vår adress:

Sparbanken Rekarne
Arvskifte
631 93 Eskilstuna

Här kan du ta del av checklistor för olika scenarier

Har du frågor?

Har du juridiska frågor om bouppteckning och arvskifte? 

Träffa en jurist hos någon av våra samarbetspartners:

På kontor eller via telefon/video: Familjens Jurist

Via telefon/video eller gör det själv online: Lexly

 

Vill du ha ekonomisk rådgivning, till exempel placering av arv?

Kontakta oss!