Via dragbilen har du trafikförsäkring som täcker personskador vid en olycka, men för att få ersättning för skador på själva släpet eller hästtransporten, måste du teckna en särskild halv- eller helförsäkring.

Pris
Enligt försäkringsförslag.

Som kund i Sparbanken Rekarne kan du få upp till 20 procent i samlingsrabatt på alla tecknade sakförsäkringar och gäller vid tecknande av helårsavtal.