– Tänk efter före. Om du börjar tänka på vad du ska göra med överskottet först när pengarna från avverkningen sitter på kontot, kan du ha missat flera möjligheter att styra din ekonomi, säger Andreas Jansson som är skogsexpert på Swedbank och Sparbankerna.

Enskild firma – så funkar det

Hur du ska agera beror givetvis på hur din verksamhet och din ekonomi i övrigt ser ut.

Skog och lantbruk - banktjänster och rådgivning över tiden

Här är några råd på vägen mot en god resultathantering:

  • Börja i tid. Ta en diskussion med din ekonomiska rådgivare redan innan du upphandlar avverkningen. Med god framförhållning kan du göra en betalningsplan med din virkesköpare, som blir ekonomiskt och skattesmässigt fördelaktig för dig.
  • Gör en plan. Se över vilka medel som bör vara kvar i verksamheten och var resten gör mest nytta. Vad kan och bör du ta ut ur företaget till beskattning och hur ska du i så fall placera pengarna? Behöver du sätta av pengar till din pension? Finns det ett generationsskifte att planera för? Ett sparande ökar flexibiliteten när det är dags att lämna över gården.
  • Använd verktygen. Utnyttja de möjligheter som finns med skogskonto, skogsavdrag, räntefördelning och periodiserings- och expansionsfond, så att intäkterna från avverkningen inte hamnar ovanpå dina tjänsteinkomster.
  • Ta hjälp med deklarationen och försäkra dig om att dina rådgivare behärskar de särskilda regler som gäller för enskilda firmor och skog- och lantbruksfrågor. Med rätt rådgivning sparar du tid och pengar och tryggar framtiden i ditt företag.

Så säljer du timmer – en film om avverkning och ekonomi 

Skogskonto och skogslikvidkonto. Vad är skillnaden?

Se till att du använder kontona rätt. Gör du insättningen på fel konto vid fel tidpunkt kan det få skattemässiga konsekvenser.

  • Skogskonto: Att sätta in medel på ett skogskonto är en skatteteknisk åtgärd som syftar till att jämna ut oregelbundna skogsinkomster mellan åren. Avsättningen bör göras i samband med deklarationen eftersom den påverkar underlaget för beräkning av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder. Pengarna på skogskontot inkomstbeskattas först när de tas ut. Medlen får stå kvar på kontot i max tio år.
  • Skogslikvidkonto: Det är ett tillfälligt bankkonto med extra hög ränta som många banker erbjuder. Syftet är att pengarna från en virkesförsäljning ska stå på kontot tills de flyttas över till ett skogskonto, vanligen i samband med deklarationen. Pengarna som finns på skogslikvidkontot den 31 december kan ingå i underlaget för beräkning av räntefördelning och annan resultatplanering.

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till vår skog- och lantbruksspecialist Malin Lindstedt.