Föreningsmiljonerna på Varmt om hjärtat (VOH) kan vara en möjlig lösning till att samla in pengar till klubben.

Så går det till
Föreningen lägger upp ett projekt på varmtomhjartat.se och sätter ett insamlingsmål och stoppdatum. Om projektet når insamlingsmålet innan tiden går ut bidrar banken med en lika stor summa.

Om den valda målsumman inte nås på utsatt tid utbetalas endast det insamlade beloppet.

Vilka kan söka?
Föreningar som är kunder i Sparbanken Rekarne kan lägga upp projekt med möjlighet att deltaga.

För att projekten ska godkännas ska Föreningen uppfylla Varmt om Hjärtas grundläggande krav och att projektet ska bidra till Eskilstuna och Strängnäs positiva utveckling. Läs mer på: varmtomhjartat.se
Eventuella beslut om att inte godkänna ett projekt behöver inte motiveras och kan inte överklagas.

Först till kvarn gäller
Varje kvartal har VOH 500 000 kr att fördela. När det inkommit så många projekt att de pengarna är fördelade stänger vi det kvartalet och inga fler projekt accepteras. Föreningarna kan återkomma med nya ansökningar kommande ansökningsperiod.

Tidpunkten för när ansökningarna lämnats in räknas från det att ansökningen kommit in med kompletta handlingar.

Ansökningen är uppdelad i två delar:
1. En korrekt ifylld ansökan på www.varmtomhjartat.se
2. Korrekt ifyllda bilagor skickas i original i två exemplar till (porto betalt)
Sparbanken Rekarne
Svarspost
630073400
638 01 Eskilstuna

Länkar till blanketterna hittas du längre ner på den här sidan

Blanketter:

Avtal Föreningsmiljonerna
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal bilaga 1
Kompletterande uppgifter

 

SNABBFAKTA

Mål:
Vi ska genom VOH dela ut, upp till, 500 000 kr i kvartalet till föreningslivet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Belopp per projekt:
Den minsta målsumman är 5 000 kr och den högsta är 50 000 kr.

Ansökningstider 2019:
Kvartal 1:.............7/1 - 8/2
Kvartal 2:............18/3 - 29/3
Kvartal 3:............17/6 - 28/6
Kvartal 4:............16/9 - 27/9

Insamlingstid:
Insamlingen startar så fort projektet är godkänt och löper, som längst, i 90 dagar räknat från projektets publiceringsdatum.

Övrigt:
Projekt som accepterats på VOH kan inte repeteras.