Tjänsten, som lanseras av vårt nystartade dotterbolag Rekarne Funding, ska verka för att fler lokala projekt i Eskilstuna och Strängnäs kommuner ska kunna förverkligas. Övertygelsen är att fler både vill och kan bidra till den lokala utvecklingen i våra hemorter – antingen som projektägare eller finansiärer.

Våra kunder driver projekt
Företag, organisationer och föreningar som är kunder i banken kan via hemsidan skapa projekt, som efter att det skickats in granskas innan publicering. Efter godkännande är nästa steg att lansera projektet för omvärlden, främst via sociala medier.

Alla kan stötta - med Swish eller kort
De som därefter vill stötta ett projekt gör det enkelt genom att klicka på bidra-knappen på aktuellt projekt och därefter betala med Swish eller kort. Givetvis kan även de som inte är kunder hos banken stötta projekten i Varmt om hjärtat. I systemet finns möjligheter för de som driver ett projekt att tacka sina finansiärer med olika förmåner och gåvor.

Områden
Satsningen är geografiskt geografiskt kopplad till de kommuner där banken är verksam: Eskilstuna och Strängnäs . Varmt om hjärtat är framtagen för att driva projekt i de områden som både banken och stiftelsen sedan länge gjort sig kända för att vara drivande inom: forskning, idrott, kultur, näringsliv, samhälle och utbildning.