Sjöräddningssällskapet i Strängnäs är en av Sveriges 73 räddningsstationer, som tillsammans har fler än 230 räddningsbåtar utlokaliserade längs våra kuster och i landets största sjöar.

Ideella och frivilliga
Sedan 1907 bemannas stationerna av frivilliga, som inom 15 minuter efter larmet går är på väg för att undsätta. Arbetet drivs framåt tack vare många ideella insatser och kostnaderna för den dagliga driften täcks av avgifterna från cirka 115 000 medlemmar.

Sjöräddningsstationen i Strängnäs utför ungefär 65 uppdrag per år. Även här rör det sig om frivilliga sjöräddare som håller jour – dygnet runt, året om.

Det handlar bland annat om livsviktiga räddningsaktioner och förebyggande larm, sjuktransporter samt att humanitärt bistå polis och räddningstjänst.

Ny båt behövdes
För att kunna fortsätta utföra sitt uppdrag var SSRS i Strängnäs i behov av en rejäl räddningsbåt, med plats för att ge vård ombord och samtidigt lasta material.

Den behövde också kunna hålla hög fart och vara utrustad för att klara många olika uppgifter, ha rymliga bränsletankar och vara försedd med kraftfull belysning.

En ny sjöräddningsbåt innebar en kostnad på flera miljoner kronor. Pengar som inte kan tas från medlemmarnas avgifter eftersom de ju ska gå till den dagliga driften.

Sparbanksstiftelsen säkrade inköpet
Flera olika aktörer var med och stöttade ekonomiskt för att få in de närmare 2,5 miljoner kronor som behövdes. Av den summan stod Sparbanksstiftelsen Rekarne för 1,5 miljoner, den största enskilda donationen.

Anslaget innebar att Sjöräddningssällskapet i Strängnäs kunde köpa in en ny räddningsbåt till Mälaren och därmed säkerställa att de kan utföra sitt uppdrag att erbjuda trygghet till sjöss.

Testkörs på västkusten
Lars Tysklind är både frivillig sjöräddare och stationsansvarig för SSRS i Strängnäs. Han och de andra på stationen ser fram emot den nya båt som i skrivande stund fortfarande testkörs nära varvet i Göteborg.

– De första 50 körtimmarna görs på Västkusten, nära varvet så att eventuella justeringar och småfel lätt kan åtgärdas, förklarar Lars.

Det planeras nu också en riktig dopceremoni, som går av stapeln under Mälardagen i Strängnäs den 24:e augusti.

– Vi är så glada att få ta emot denna fantastiska gåva från banken, berättar en glad och nöjd Lars Tysklind, den kommer göra nytta.