Sparbanken Rekarne och MDH ingår strategiskt samarbete


Sparbanken Rekarne och Mälardalens högskola (MDH) stärker sitt samarbete och ingår idag ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning. Målsättningen är att det långsiktiga samarbetet ska bidra till en innovativ region.

Läs mer här

Rik matematik är Sveriges första forskningsbaserade läromedel – utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare. Projektet är en gemensam satsning av banken, Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun.

Läromedlet lanseras för försäljning i hela landet 2020, men redan nu testas det av lärare på skolor i Eskilstuna. Konceptet utvecklas i första skedet för årskurs 1–3 och med ambitionen att utöka till 4-6.

Forskare vid Mälardalens högskola och lärare i Eskilstuna kommun har tillsammans utvecklat Rik matematik, med utgångspunkten att ta fram ett verktyg som verkligen fungerar i praktiken. 

Banken investerar i kunskap

Matematik är grunden för så mycket i hela vårt samhälle. Genom att vara med och satsa på våra barn och unga, så att deras kunskaper ökar, gör banken ännu en återinvestering. Att investera i människors kunskap är ett sätt att stärka vårt närområde och helt i linje med bankens filosofi att stötta lokalt.