Vi tittar igenom ditt förslag och ser om det är något som vi kan göra i kampen mot corona. Vi kontaktar dig om vi tycker att din idé är intressant.

Vänligen
Sparbanken Rekarne