Lokalt engagemang

Genuint engagemang går inte att fejka. Om man vill hävda att man brinner för det lokala duger det inte att låta vinsten som genereras här delas ut till aktieägare på annat håll.

Banken och vår stolta hälftenägare, Sparbanksstiftelsen Rekarne, drivs av ett äkta engagemang. Vi vill göra nytta på de orter där vi finns och verkar: Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Genom att vi återinvesterar lokalt är vi inte bara en del av den ekonomiska tillväxten: vi är även en del av ett ekonomiskt kretslopp där banken, företagen och du som bor här bygger dagens och morgondagens samhälle – tillsammans.

Ett stort tack till våra kunder; utan er skulle den lokala återinvesteringen inte vara möjlig.

Vilken annan bank ger mer?