Mot bakgrund av att staten beslutat att ta bort alla medel till sommarlovsaktiviteter gör Sparbanken Rekarne, Strängnäs kommun, RF SISU Sörmland en gemensam ansträngning för att erbjuda barn och unga mellan 6–25 år olika aktiviteter under sommarledigheten.

Lokala föreningar organiserar verksamheten och engagerar ideella och unga ledare som visar upp sin idrott och bjuder på aktiviteter för barn som inte har haft möjlighet att åka iväg på semester utav olika anledningar.

– Det är oerhört angeläget för oss som lokal bank att engagera oss i sysselsättning för våra unga och ge dem en meningsfull sommar. I denna satsning genererar vi både möjligheter till sommarjobb och fysiska aktiviteter: en riktigt bra kombination, säger Pontus Järleskog, Sparbanken Rekarnes affärsområdeschef i Strängnäs och Mariefred.

Sommarlovsaktiviteterna är en del av Coronakampen, Sparbanken Rekarnes satsning för att kunna erbjuda extra stöd i dessa oroliga tider. I projektet samarbetar företag, föreningar och andra organisationer för att göra situationen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner lite bättre. 

För att se vilka aktiviteter, tider och platser som gäller, läs mer här.