I oroliga tider måste vi hjälpas åt och coronaviruset förändrade mångas vardag. Oavsett vad det rör sig om kunde det behövas lite extra hjälp. Under samlingsnamnet Coronakampen genomförde banken ett antal olika aktiviteter, några av dem kan du läsa om nedan.