Hur kontrollerar Sparbanken Rekarne de transaktioner som genomförs?
Varje dygn genomförs ett väldigt stort antal transaktioner, vid högtryck som exempelvis vid löneutbetalningar eller julhandel kan det röra sig om miljontals.
Sparbanken Rekarne har system som övervakar alla transaktioner och spårar misstänkta händelser bland alla dessa. De som fastnar i detta filter skickas vidare till en avdelning som manuellt gör en djupare kontroll.
I praktiken innebär det att den person eller det företag som står bakom transaktionen kontaktas för att ge förklaring. Om vi inte får en hållbar/godtagbar förklaring lämnas ärendet över till Finanspolisen. Därefter har banken inte längre någon insyn i ärendet.

Sparbanken Rekarnes krisberedskap
All seriös affärsverksamhet innefattar krisplaner utformade utifrån många olika potentiella scenarion. Sparbanken Rekarne har, tillsammans med landets övriga 58 sparbanker, självklart också en sådan krisberedskap.

Om banken och ägarförhållanden
Sparbanken Rekarne är en lokal, fristående bank med Eskilstuna och Strängnäs kommuner som geografiskt affärsområde.
Banken ägs till 50 % av den regionala stiftelsen Sparbanksstiftelsen Rekarne. Övriga 50 % ägs av Swedbank. Sparbanken Rekarne äger i sin tur inga aktier i Swedbank.
Sedan 1996 har Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen Rekarne tillsammans satsat över 250 miljoner kronor på lokal utveckling.