Den 1 juli 2017 trädde lagen om Framtidsfullmakt i kraft. Denna innebär att du nu själv kan utse någon att sköta din angelägenheter när du inte längre klarar det själv.

Läs mer 

Se filmen där våra jurister berättar mer om Framtidsfullmakt