Den 1 juli  2017 trädde lagen om Framtidsfullmakt i kraft. Denna innebär att du nu själv kan utse någon att sköta din angelägenheter när du inte längre klarar det själv.

Läs mer