Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

EMIR

Lampor

För dig som handlar med derivat

EMIR - regelverket som påverkar handel med derivat.

Lampor

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) är ett EU-regelverk som syftar till att minska riskerna och öka stabiliteten på de europeiska derivatmarknaderna, främst vad gäller handel med Over The Counter (OTC)-derivat. OTC-derivat är derivat som, till skillnad från börshandlade derivat, ingås direkt mellan två parter, utan att gå via en reglerad marknadsplats.

EMIR trädde i kraft den 16 augusti 2012 och är direkt gällande i Sverige. Regelverket implementeras stegvis under 2013-2015. EMIR påverkar företag som handlar med derivat genom ökad reglering vad gäller rapportering, clearing och krav på implementering av vissa riskbegränsande åtgärder.

EMIR gör skillnad mellan finansiella motparter, icke-finansiella motparter under clearingtröskeln och icke-finansiella motparter över clearingtröskeln. Ex. på finansiella motparter är banker, försäkrings-, fond- och värdepappersbolag. Läs mer om den så kallade clearingtröskeln under avsnittet om clearing nedan.

Övergripande områden

 • Båt

  Rapportering

  Enligt EMIR ska samtliga derivataffärer som ett företag gör, även de som är handlade över en börs, från och med 23 september 2013 rapporteras in till ett godkänt transaktionsregister.

 • Digitalt

  Clearing

  Clearingkravet omfattar bara affärer som Sparbanken Rekarne gör med andra finansiella motparter och med företag som överskrider den så kallade clearing-tröskeln .

 • Brygga

  Riskbegränsande åtgärder

  För de OTC-derivat som inte clearas anger EMIR krav på att vissa riskbegränsande åtgärder ska vidtas.

Stäng Skriv ut