Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Användarvillkor och kakor (cookies)

 

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.sparbankenrekarne.se) som innehas av Sparbanken Rekarne AB, Kungsgatan 5, SE-631 93 Eskilstuna, Sverige, organisationsnummer 516401-9928.

Genom att gå in på Sparbanken Rekarnes webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på Sparbanken Rekarnes webbplats härrör från källor som banken bedömer tillförlitliga. Sparbanken Rekarne eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Sparbanken Rekarne garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Sparbanken Rekarnes webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats. Personer som är förbjudna att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA.

Om Sparbanken Rekarne anser (utan att Sparbanken Rekarne behöver bevisa det) att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Sparbanken Rekarne inte att tillhandahålla tjänster eller produkter till den personen.

3. Finansiella instrument

Sparbanken Rekarne kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

4. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Sparbanken Rekarne ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

5. Upphovsrätt och varumärken

Sparbanken Rekarne - eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Sparbanken Rekarnes webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Sparbanken Rekarne får lagra, sprida och publicera materialet.

6. Länkning m m

Om Sparbanken Rekarne tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Sparbanken Rekarnes sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Sparbanken Rekarne är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Sparbanken Rekarne har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Sparbanken Rekarnes webbplats ska öppnas i separat fönster.

Länka till Sparbanken Rekarne
Länka gärna till sparbankenrekarne.se, men följ riktlinjerna nedan.

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:

• Kränker annan parts rätt
• Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande
• Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning

Länkning i text
Länkens namn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken Rekarne".

• Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara "Sparbanken Rekarne", "Till Sparbanken Rekarnes webbplats" eller liknande
• Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex "Till Sparbanken Rekarnes billån", "Till Sparbanken Rekarnes bolån", "Läs mer om Sparbanken Rekarnes billån" eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag
• Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken Rekarne inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Rekarne

Länkning med logotyp
Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken Rekarne". Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken Rekarne innan publicering.

Vid länkning från Sparbanken Rekarnes webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Sparbanken Rekarne.

7. Behandling av personuppgifter

8. Användning av kakor (cookies)

Läs mer

9. Tillämplig lag m m

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

 

 

Stäng Skriv ut